image by WebDog

AGENDA

20 apr
De weg van de Westerse Krijger - start introductiecursus
 

De weg van de Westerse Krijger

Introductiecursus

In april start de introductiecursus De weg van de Westerse Krijger. De training bestaat uit drie dagen.

Waar staat de Krijger voor?

De Krijger is een moedig mens. Ze durft te gaan waarvoor ze staat. Ze heeft een bezield en compassievol hart. Ze laat zich raken door het goede én de pijn in de wereld, en wil graag het beste van haarzelf geven. Daardoor levert ze haar persoonlijke bijdrage aan het mooier, liefdevoller, vrediger maken van de leefwereld hier op aarde. In haar interactie met de wereld ontstaat er een creatieve uitwisseling die tot synergie leidt.

Het startpunt van haar handelen is de liefdevolle relatie met haarzelf en daarmee omarmt ze haar unieke eigenheid. De Krijger realiseert zich ook dat het niet over haar gaat, ze is onderdeel van een groter geheel en instrument van iets groters, het Goddelijke. Ze staat in verbinding met de Bron en haar intuitie, en laat zich door deze hogere kracht leiden. Alles wat op haar pad komt, ziet ze als brandstof voor het ontvouwen van haar potentieel en voor het scheppen van een vreugdevolle, vredige, groene samenleving. Hierin heeft ze een moedige, doch nederige houding als een 'humble warrior'. Ze start dan ook in haar eigen leefwereld (relaties, gezin, werkplek, buurt, de bakker). Gewoon in het klein, onder haar neus, in het hier en nu: de enige plek waar het Krijgerschap realistisch gestalte kan krijgen. Zo wordt ze held in haar eigen verhaal, zoals Joseph Campbell de reis van de held heeft beschreven. Ondersteund door synchroniciteit breidt het rimpeleffect zich uit en steekt ze andere Krijgers (in de dop) aan om ook het mooiste van zichzelf te geven.

Visie

Als mens zijn we 'gemaakt' van levensenergie. Ieder moment kunnen we deze vrije, potentievolle levenskracht toelaten en tot manifestatie brengen. Op De weg van de Westerse Krijger zie ik een zestal 'Krachten' die in ons besloten liggen, geidentificeerd en aangeboord kunnen worden en manifestaties zijn van de Bron: innerlijke balans, niet-doen, Hogere leiding, vrijgevigheid, co-creatie en vajrakracht (doorsnijdendheid). Ieder mens heeft bepaalde voorkeurskrachten, zou je kunnen zeggen. Vermogens die makkelijker voorhanden zijn dan andere vermogens. In mijn visie roept de ene levenskracht de andere op. Ze steken elkaar als het ware aan en volgen elkaar op in een dynamische balans van verticale worteling en horizontale uitwisseling. Belangrijk dan ook om te weten welke Krachten voor jou het meest toegankelijk zijn en welk niet zo. Het is relevant om de verbinding met de Bron 'schoon' te houden en alle zes de Krijgerskrachten te ontwikkelen en te cultiveren, waardoor de levensenergie steeds soepeler door ons heen kan stromen en de evolutie (die van nature altijd naar een hogere orde beweegt) 'zichzelf kan doen' in plaats van dat we blokkades opwerpen waarmee we deze lifeforce dwarsbomen. Eenzijdige focus op slechts een paar van deze Krachten zie ik als een gemiste kans om volop tot bloei te kunnen komen. Het aanspreken van alle zes de Krachten vormt dan ook de basis van het leerweg van de Krijger. Deze visie is uitgewerkt in de Levenslemniscaat waarin de Bron en de zes Krachten hun natuurlijk plaats hebben in de ontvouwing van de evolutie. Dit model is in ontwikkeling en zal in co-creatie met collega's, clienten en deelnemers steeds meer verfijnd worden.

Inspiratiebronnen

Deze visie en aanpak is geinspireerd op wijsheid uit verschillende wijsheidstradities uit oost en west:  Boeddhisme, Zijnsorientatie, Gabrielle Bernstein, Pamela Kribbe, Joseph Campbell, Joe Dispenza zijn verweven in De weg van de Westerse Krijger.

De leerweg

Na de zomer start de hele leerweg van de Westerse Krijger die, naast de introductiecursus, ook een vervolgaanbod kent in de vorm van themadagen op zo dieper in te zoomen op de vermogens van de Krijger. De trainingsdagen combineren ook mooi met de 1-op-1-coaching. Ook wordt er gewerkt aan een online aanbod wat naar verwachting eind 2018 het licht gaat zien.

Blended learning

Deze leerweg bestaat uit een off line en online aanbod waarmee je op allerlei niveaus worden uitgedaagd met theorie, oefeningen, meditaties, rituelen, beweging, creatieve opdrachten en experimenten in jouw leven. Naast het groepsaanbod, zijn er meditatie/-visualisatie/-zelfonderzoekoefeningen (op geluidsfiles) die thuis gedaan kunnen worden. Tevens vormt de groep gedurende deze paar maanden een besloten community om elkaar te steunen en te bekrachtigen.

Locatie

Stiltegebied Bleijendijk, Vught

Investering

250 euro. Inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor ondernemers. Betaalt jouw werkgever, dan bedraagt de prijs 450 euro excl BTW.

Data & tijden

Vrijdag 20 april
Vrijdag 25 mei
Zaterdag 23 juni

Tijden: van 10.00 uur tot 16.00/17.00 uur.
Ontvangst 9.45 uur voor koffie/thee.

Vervolgaanbod

Na de zomer volgt een vervolgaanbod van de Weg van de Westerse Krijger. Data zijn: 8 september, 6 oktober, 17 november en 15 december.

Geïnteresseerd?

Je bent van harte welkom om contact op te nemen voor meer informatie of voor een intakegesprek.
Via het contactformulier of bellen op 06 11384849. 


 

 

 
deel via